КОНТАКТИ

Управител

Владимир Иванов
Тел: +359 887304030

Финансов мениджър

Милка Иванова
Тел: +359 886304030

Адрес

ул. „ Димитър Благоев“ 23,
6884 с. Кирково

Телефон

+359 887 304 030

E-mail

lina@lina07.com

Съгласие

10 + 5 =

Основен склад (База) - с. Кирково

+359 887 304 030